Новини

Уважаеми пациенти,

С голямо удоволствие искаме да ви съобщим, че МЦ „Вежен Медикъл“ е вече част от семейството на FotoFinder Systems и референтен център за България.

Нашата мисия се променя – вече не ранното диагностициране на рак на кожата, а НАЙ-РАННОТО !!!

Революционната авангардна технология за визуализация FotoFinder ATBM позволява автоматично картографиране на цялото тяло с ясно ограничаване на потенциално опасни, променени и нови бенки, както и наличието на немеланомни кожни тумори. Системата автоматично задава ниво на риск на всеки елемент и информира кои бенки е най-добре да се премахнат.  Интегрираният видео дерматоскоп се използва само за бенки, които изискват допълнително изследване и визуализира структурите на кожата с увеличение до 400 пъти.  Апаратът прави снимки на цялата повърхност на кожата и съставя така наречената „карта на бенките“.

Освен от изкуствен интелект, образите се анализират и от наш опитен и сертифициран дерматолог в областта на дерматоскопията, диагностиката и лечението на кожни тумори.  Всички изображения се съхраняват  в електронна база данни като в бъдеще, изследването може да се повтори и да се оцени състоянието на кожата в развитие.

Този тип анализ е залегнал в Европейските и Американските гайдлайни за диагностика и лечение на кожни тумори като основен метод за диагностика и ранно откриване на рак на кожата, както и за мониторинг на рискови пациенти.

Работата на нашия екип на този етап е вече изкуство, защото успешно съчетава знания, опит и съвременни иновативни технологии, необходими за правилна и ранна диагностика на рака на кожата.